پریزن

شامپو عسل پریزن برای موهای معمولی / 200g

  • شامپو عسل برای موهای معمولی با فرمولاسیون ملایم

حـاوی عسـل و پـرو ویتامیـن B5 جهت رطوبت رسـانی و جلوگیـری از خشـکی و تخـریب لایه های خـارجی مـو.
حاوی عصـاره های گیاهان گـزنه و بابـونه جهت ترمیـم مـو و تسـریع گردش خـون موضعی و در نتیجه بهبـود رشـد مو.
حاوی ترکیباتی از مواد نـرم کننده و حالت دهنده که باعث خوش حالتی و بـراق شدن مـو می گردد.

 
روش مصرف
مقداری از شامپو را روی مـوهای خیس به مدت 3-2 دقیقه ماسـاژ داده و سپس آبکشی کنید.