داروهای گیاهی

قرص گیاهی مینا سیج

  • ترکیبات عصاره خشک مریم گلی

درمان گر گرفتگی 
کاهش تعریق زیاد در دوران یائسگی