About

شصت‌وشش سال پیش در چنین روزی در روز ۲۱ مهرماه، شرکت مینا تأسیس شد. دکتر پاکروان مؤسس این شرکت از اعضای برجسته‌ی هیئت علمی دانشگاه تهران و دانش‌آموخته‌ی این دانشگاه بودند. از آن روز تا به حال شرکت مینا مبنای کار خود را بر اصل تقدم کیفیت گذارده و هر روز برای رشد کیفیت خود تلاش کرده است. این اصل منجر شد که نه تنها در صنعت داروسازی و محصولات بهداشتی داخلی بدرخشد که در صادرات هم کارنامه‌ی درخشانی داشته باشیم ما مفتخریم شصت‌وشش سال در کنار شماییم.