آدرس :
تهران، ميدان ونک، خيابان ونک، پلاک 11، شرکت داروسازي مينا، کد پستي: ۱۹۹۴۶۳۵۴۵۱
تلفن :
۸۸۷۷۴۰۰۶ | ۸۸۶۵۹۴۴۶-۹

فکس :
ایمیل:

فرم نظرسنجی